privacy en gegevensbescherming

Privacy en gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor Huisartsenpraktijken levert dit een aantal nieuwe verplichtingen op die er vooral op gericht zijn om:

  • gegevens beter te beveiligen
  • patiënten meer controle te geven over hun gegevens

Voor onze privacyverklaring, naar voorbeeld van de Landelijke Huisartsen Vereniging, kunt U  hier klikken

Bent u het niet eens met de inhoud van uw dossier, wilt u wijzigingen laten aanbrengen of delen van uw dossier laten vernietigen, dan kunt u dit  hier aanvragen. Ook kunt u hiermee een afschrift van (een deel van) uw dossier aanvragen. 

Het formulier dient persoonlijk bij de praktijk te worden afgegeven waarbij u zich dient te legitimeren met paspoort, ID kaart of rijbewijs.  Niet alle aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Wijzigingen die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor derden of die een goede zorgverlening in de weg staan, worden niet doorgevoerd. Persoonlijke werkaantekeningen van de arts of andere hulpverlener vallen niet onder het inzage- wijzigings- of vernietigingsrecht.