Andere spreekuren

Assistentie

In de praktijk zijn 2 assistentes werkzaam, mw Alleman  en mw Aarts. Bij hen kunt u (telefonisch) terecht voor het maken van afspraken, aanvragen van visites, opvragen van uitslagen of voor medisch advies.

Daarnaast hebben zij dagelijks een eigen spreekuur tussen 14.00 uur en 15.00 uur. U kunt daar, na afspraak, gebruik van maken voor bijvoorbeeld injecties, vaccinaties, bloeddruk meten, oren uitspuiten, enkels tapen, hechtingen verwijderen, wondverzorging, aanstippen Wratten.. Wij vragen u vriendelijk om u te houden aan de tijden voor het maken van afspraken, het aanvragen van visites en recepten e.d. zodat de assistentes zo ongestoord mogelijk hun andere werk kunnen verrichten.

De praktijkondersteuner

In de  praktijk is mw. Schats als praktijkondersteuner werkzaam. De praktijkondersteuner houdt zich vooral bezig met de zorg voor chronisch zieke mensen zoals controles bij suikerziekte, longproblemen, hoge bloeddruk en de ouderenzorg. De huisarts verwijst u door naar het spreekuur van de praktijkondersteuner . De assistentes kunnen voor u een afspraak maken. Ook is het mogelijk dat de praktijkondersteuner zelf met u contact opneemt om een afspraak te maken. Dit gebeurt dan in opdracht van de huisarts. De praktijkondersteuner gaat ook op huisbezoek. Er is dagelijks overleg tussen de praktijkondersteuner en de huisarts. De huisarts blijft de eindverantwoordelijke in de zorg.

 

POH-GGZ