Assistentie en praktijkondersteuning

Assistentes:
in de praktijk zijn twee assistentes werkzaam, mw Alleman en mw Aarts. Bij hen kunt u telefonisch terecht voor het maken van afspraken, aanvragen van visites, opvragen van uitslagen of voor medisch advies.

Daarnaast hebben zij dagelijks een eigen spreekuur tussen 14:00 uur en 15:00 uur. U kunt daar, na afspraak, gebruik van maken voor bijvoorbeeld injectie zitten, vaccinaties, bloeddruk meten, oor uitspuiten, hechtingen verwijderen en  wondverzorging.
Wij vragen u vriendelijk om u te houden aan de tijden voor het maken van afspraken, het aanvragen van visites en recepten en dergelijke zodat de assistentes zo ongestoord mogelijk het andere werk kunnen verrichten.

Praktijkondersteuner somatiek
in de praktijk is mevrouw Schats als praktijkondersteuner werkzaam. De praktijkondersteuner houdt zich vooral bezig met de zorg voor mensen met chronische ziektes, zoals controles bij suikerziekte, longproblemen, hoge bloeddruk en ouderenzorg. De huisarts verwijst u door naar het spreekuur van de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner gaat ook op huisbezoek.Erj is dagelijks overleg tussen de praktijkondersteuner en de huisarts. De huisarts blijft de eindverantwoordelijke in de zorg.

Praktijkondersteuner GGZ

Voor de begeleiding van patiënten met geestelijke of emotionele klachten wordt uw huisarts ondersteund door een praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ).

Mw Luysterburg en mw Been zijn als poh-GGZ aan onze praktijk verbonden.

 

De POH-GGZ is in het bezit van de juiste kennis om u snel en binnen uw eigen huisartsenpraktijk, de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele problemen.

De POH-GGZ kan u helpen bij:

- spanningsklachten

- somberheidsklachten

- angstklachten

- relatieproblematiek

- werkstress

- verhelderen van problemen

- het geven van advies over behandeling en verwijzing

- kortdurende ondersteuning in de huisartsenpraktijk

- nazorg na behandeling in de GGZ

 

Omdat deze zorg verleend wordt vanuit de huisartsenpraktijk zijn er geen kosten verbonden aan de behandeling; ook uw eigen risico wordt niet aangesproken.